Praktijk voor coaching en spiritueeltherapie

E-mail

Coaching of counseling

Coaching of counseling, wat is het verschil?

Coaching en counseling zijn twee begeleidingsvormen die deels dezelfde insteek hebben. De cliënt ervaart een probleem in het leven en vraagt daar hulp bij. De cliënt wordt gestimuleerd zijn problemen zelf aan te pakken en is zelf verantwoordelijk voor zijn proces. Doel is veranderingen te bewerkstelligen voor de lange termijn. De cliënt wordt geholpen zijn doelen te definiëren om zijn persoonlijke groei te bevorderen.

Coaching is een kortdurend, doelgericht traject. Er wordt gefocust op het hier en nu en de toekomst. Er wordt gewerkt aan doelen die de cliënt aangeeft. De cliënt wordt gestimuleerd tot actie.
Terugkijken in het leven gebeurt alleen als het proces in het hier en nu door het verleden belemmerd wordt. Dan kunnen we, in overleg, overstappen naar counselingsessies.

Lees meer over coaching …

Bij counselen kunnen er onopgeloste (vaak diepgewortelde) problemen, ervaringen en blokkades behandeld worden, zodat deze geen invloed meer hebben op het dagelijks leven. De cliënt heeft vaak het gevoel te maken te hebben met onverwerkt trauma of emotionele problemen uit het verleden. Regelmatig hebben deze problemen ook een fysieke uitingsvorm, zoals buik-/darmklachten, slaapproblemen, hoofdpijn, e.d.

Mijn vorm van counselen is spiritueeltherapie waarbij ik diverse methodes inzet om de cliënt te begeleiden.

Lees meer over spiritueeltherapie …