Praktijk voor coaching en spiritueeltherapie

E-mail

Auralezen

In de aura van een mens is veel te zien. De spiritueeltherapeut kan veel informatie uit de aura halen door zijn innerlijke zintuigen te gebruiken en de ontvangen boodschappen naar jou te vertalen.

Er worden verschillende lagen van de aura bekeken en de chakra’s worden gelezen. Hieruit komt allerlei informatie naar voren, zoals: nog ongebruikte talenten en kwaliteiten, informatie over kanten van jezelf die je misschien nog niet kent of informatie over steeds terugkerende situaties of patronen in je gedrag.

Na de auralezing volgt een gesprek waarin we bespreken wat er is waargenomen. Het staat je vrij om je gevoelens en gedachten over de lezing te uiten en herkenning of juist geen herkenning ter sprake te brengen.

Met een dictafoon neem ik de lezing op en zal die voor je op een CD branden.  Cliënten hebben aangegeven dat het prettig is de lezing nog eens te kunnen beluisteren.

Als je dat wilt mag je natuurlijk ook aantekeningen maken, ik heb pen en papier voor je.

Lees meer over auralezen …