Praktijk voor coaching en spiritueeltherapie

E-mail

Hoe gaat een auralezing?

De aura is een energieveld dat elk mens, dier en plant omhult. Als je in staat bent dit energieveld bij een mens waar te nemen, kan iemand die daarin getraind is, informatie over deze persoon verkrijgen en interpreteren. De informatie kan betrekking hebben op zowel het psychisch, mentaal als spiritueel functioneren. Er kunnen ook belangrijke dingen uit naar voren komen met betrekking tot jouw, misschien nog ongebruikte, talenten en kwaliteiten. Informatie over kanten van jezelf die je misschien nog niet kent, of over steeds terugkerende situaties of patronen in je gedrag. Vaak is het zo dat wat je eigenlijk al vaag ergens van jezelf weet, door een auralezer gezien (gelezen), benoemd en verduidelijkt kan worden.
Ook is het mogelijk dat je bepaalde vragen hebt. De spiritueeltherapeut kan er dan gericht naar kijken en je adviseren, afhankelijk van de mogelijkheden die je zelf hebt.

Er is veel informatie opgeslagen in het energieveld om je heen. Een aura kan op vele manieren worden gelezen. Op het moment dat ik je aura lees gebruik ik hiervoor alle innerlijke zintuigen, te weten: beelden of kleuren die ik in mijn hoofd zie, geluiden die ik innerlijk hoor, geuren die ik waarneem, gevoelens die in mij opkomen, smaken die ik wellicht proef.
Je zit recht tegenover me, we zitten dicht bij elkaar. Ik zit met de ogen dicht en zal vertellen wat ik ervaar bij het lezen van je aura.

Ik begin met de vorm van je aura. Daarna zal ik de vier niveaus van de aura bekijken: de Ik-grens, het emotionele niveau, het mentale niveau, het spirituele niveau. Hierna kijk ik naar de zeven hoofdchakra’s, alsmede de voetchakra’s en de handchakra’s.

Je kunt ook aangeven dat je een lezing wilt laten doen over: jouw persoonlijk groeiproces, emotionele blokkades, conflictsituaties op het werk of een relationele analyse.
Na de auralezing volgt een gesprek waarin we bespreken wat er is waargenomen. Het staat je vrij om je gevoelens en gedachten over de lezing te uiten en herkenning of juist geen herkenning ter sprake te brengen.

Lees meer over je aura …

Lees meer over chakra’s …