Praktijk voor coaching en spiritueeltherapie

E-mail

Meer over dromen en droomwerk

Lang geleden werden dromen gezien als contact met de goden en de uitleg werd vaak gedaan door priesters. Men dacht zelfs dat dromen genezende eigenschappen hadden. Freud dacht dat dromen gecodeerde boodschappen waren van het onbewuste. Vandaag de dag gaat men ervan uit dat dromen de gevoelens van de dromer in het waakleven tot uiting brengen. De denkbeelden van oudsher  vind je hierin terug. De dromer kan gebeurtenissen van de dag verwerken of bereidt zich voor op veranderingen in het leven.

Alle dromen hebben ons iets te zeggen, alleen zijn niet alle boodschappen even belangrijk. De kern van dromen is er op gericht om stagnerende bewustwording en daarmee een stagnerend levensproces, weer op gang te brengen.

Het in een droom terugkeren is een sjamanistische techniek. Het opschrijven van een droom kan het gevoel uit de droom halen en er een afstandelijk en intellectueel ding van maken. Bij het terugkeren in de droom kunnen door het herbeleven de diepgang en betekenis van de droom weer boven komen.
Men gaat ervan uit dat 90% van de droom vergeten is op het moment dat je ontwaakt. Droomdeskundige Faraday zegt: “Een droom is op zijn hoogst niet meer dan een ansichtkaart van een reis.”
De beelden en gevoelens van de droom die je bijgebleven zijn na het ontwaken kun je als venster gebruiken om de droomwereld weer binnen te stappen.

Nachtmerries worden over het algemeen gezien als aansporingen iets onder ogen te zien. Ook verdringing van emoties en ervaringen kunnen een basis voor nachtmerries zijn. De beste remedie tegen nachtmerries is om te onderzoeken wat de nachtmerrie de dromer wil zeggen. Wanneer je naar een nachtmerrie durft te kijken, blijkt deze vaak zijn angstige lading te verliezen. Het kan de dromer aansporen bewuster met een situatie om te gaan en nieuw gedrag of een andere houding te overwegen ten aanzien van een situatie. De dromer kan de nachtmerrie opnieuw binnengaan terwijl hij zich sterk voelt en goed voorbereid is, om zo de droom af te maken.