Praktijk voor coaching en spiritueeltherapie

E-mail

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Daniel Ofman heeft beschreven dat iedereen kenmerken heeft die specifiek bij de persoon passen. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als hij ernaar gevraagd wordt. Bijvoorbeeld: ‘je bent erg creatief’, of ‘hij is zo besluitvaardig’, ‘ze is heel geduldig’. Iedereen heeft wel een aantal van deze kwaliteiten. Daniel Ofman heeft deze positieve punten kernkwaliteiten genoemd.

Een coach/spiritueeltherapeut wordt zich tijdens de behandeling bewust welke kernkwaliteiten er in je zitten en zal deze zeker benoemen. Dit is een positieve ondersteuning van je zelfbeeld. Gaandeweg de begeleiding zul je zelf je kwaliteiten kunnen benoemen en ze bewuster in kunnen zetten.

Kernkwadranten

Een kernkwaliteit kan ook een valkuil zijn. Dat is een vervorming van de kwaliteit, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit wordt dan een zwakte. Ben je bijv. erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen drammerig te worden. Of als je doorschiet in je zelfverzekerdheid wordt je arrogant. Ook deze dingen kunnen ter sprake komen in de spirituele begeleiding. Je wordt je bewust van je valkuilen en kunt je energie weer leren te richten op de kernkwaliteit die in je zit.

De valkuil van een ander kan jouw allergie zijn. Zoals iedereen kernkwaliteiten heeft, heeft ook iedereen valkuilen. Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Zo´n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als je erg bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die  zichzelf continue op de borst kloppen.

Achter allergieën schuilen weer uitdagingen. Die vervelende eigenschap van de ander is natuurlijk ook een kwaliteit waarin hij is doorgeschoten. Het mooie is dat juist voor degene die er allergisch voor is, de kwaliteit die achter deze uitdaging schuilt een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn. Dit wordt dan de uitdaging genoemd. Bijv. erger je je regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam of geduldig en daarin doorgeschoten? Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging is, omdat je zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert!

Van kernkwaliteit naar kernkwadrant. Zo kun je je eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen opstellen. Dat wordt meestal weergegeven in een figuur. Dit figuur noemen we een kernkwadrant. In de spirituele begeleiding kan het voorkomen dat we samen zo’n kwadrant maken om je inzicht te bieden in je kernkwaliteiten en de gebieden waar je nog extra aandacht aan kunt besteden.

Enkele voorbeelden van kwaliteiten: eerlijk, genieter, initiatiefrijk, behulpzaam, organisator, enz.