Praktijk voor coaching en spiritueeltherapie

E-mail

Meer over NLP

Richard Bandler en John Grinder onderzochten het proces van communicatie. Zij ontdekten hierin een aantal interessante zaken. Mensen gebruiken ieder hun eigen taal en zij besturen daarmee zowel zichzelf als de situaties om hen heen. Zij ontwikkelden een techniek om je bewust te worden van deze processen en daardoor verandering te kunnen bewerkstelligen. Zij gaven dit de naam NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren. Deze techniek was zo succesvol dat hij wereldwijd is overgenomen door psychologen, psychiaters, hulpverleners enz.

Bij de geboorte komt er een klein mensje op de wereld met een eigen identiteit. Deze identiteit ontwikkelt zich door wat dit mensje in zijn leven meemaakt. Gebeurtenissen worden ervaren en in de herinnering opgeslagen middels drie kanalen:

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Niet elke ervaring was goed voor de ontwikkeling van ons eigen ‘IK’. Deze herinneringen, met daarbij onze gevoelens en onze gedachten besturen ons huidige gedrag. Zelfs als we ons eigen gedrag niet zouden willen.
We gaan met elkaar om en laten dit gedrag zien aan de ander. De ander vertoont zijn eigen gedrag naar ons toe. Dat is communiceren.

Linguïstisch: Taal is zowel het gebruik van onze woorden, als de toon waarop we iets zeggen. Ook onze lichaamstaal (houding, gebaren, gezichtsuitdrukking, enz.) behoort tot onze taal.

Programmeren: Tijdens het communiceren met onszelf of de ander oefenen we invloed uit op respectievelijk onszelf of de ander. Hiermee kunnen we verandering bewerkstelligen. Anderen oefenen weer invloed uit op ons.

NLP gaat uit van een positief wereldbeeld. De mens kan echt genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP technieken geven ons gereedschap om verandering aan te brengen in de manier waarop we ervaringen in ons geheugen opslaan en weer ophalen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Het gevolg is dat ook we andere gevoelens krijgen en ons dus anders gaan gedragen. NLP verandert niet de herinneringen, maar de manier waarop deze herinneringen de kwaliteit van ons leven beïnvloeden.

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. Die mogelijkheid om verandering aan te brengen zit in jou.