Praktijk voor coaching en spiritueeltherapie

E-mail

Regressie- en reïncarnatietherapie

Om terug te kijken naar gebeurtenissen die het leven van nu beïnvloeden maken we gebruik van de trance zoals bekend bij hypnotherapie. Vaak zijn wij ons niet bewust dat gevoelens en gedachten, en daaruit voortvloeiend ons gedrag, voortkomen uit zaken van lang geleden.

Een mensenkind wordt geboren en maakt vanaf dat moment van alles mee. Een heel onschuldige gebeurtenis kan diepe indruk maken en in het geheugen worden opgeslagen als een dramatische ervaring met heftige gevoelens. Bij het opgroeien is het kind zich niet bewust van deze herinnering, maar in het onbewuste is het wel bewaard gebleven en oefent het nog steeds invloed uit op het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is een baby die honger krijgt en huilt. Moeder is even aan de telefoon en laat het kindje drie minuten huilen om haar gesprek af te ronden. Daarna wordt de baby vol liefde gevoed. In deze drie minuten voelt het kindje zich verlaten en eenzaam. Op datzelfde moment knalt er door de tocht een deur dicht waarvan het kindje schrikt. Het kan zijn dat deze samenloop van omstandigheden met een negatieve lading wordt opgeslagen in het geheugen. In het volwassen leven zal deze mens zich wellicht snel eenzaam en in de steek gelaten voelen wat zijn gedrag naar anderen negatief beïnvloedt.
Tijdens regressietherapie keren we terug naar dit eerste moment in het leven en zullen we in het onbewuste de situatie doornemen en positiever afsluiten dan in werkelijkheid is gebeurd. Het onbewuste neemt deze verandering voor waar aan, dit zal een positief effect hebben in het gevoel en gedrag van deze persoon in zijn huidige leven.

Soms ook komen gevoelens en ervaringen die iemand in zijn leven doormaakt van veel verder weg. Ervan uitgaand dat de ziel reïncarneert, dus meerdere levens leeft, kan een ervaring uit een vorig leven zijn weerslag hebben op het huidige leven. Tijdens hypnotherapie kun je teruggaan in een vorig leven en de gebeurtenis die het leven van nu nog steeds beïnvloedt onderzoeken. Dit levert de cliënt vaak veel inzicht op, hij kan zijn gedachten en gevoelens plaatsen, waardoor de negatieve lading verdwijnt. De belemmering die de cliënt in het huidige leven ervaart vermindert sterk of verdwijnt zelfs helemaal.