Praktijk voor coaching en spiritueeltherapie

E-mail

Van stemming naar stem met Voice Dialogue

Je leven wordt bepaald door stemmingen, de manier waarop je reageert wordt beïnvloed door je gevoelens en je gesteldheid van dat moment. En die stemmingen worden grotendeels veroorzaakt door innerlijke stemmen waar je je helemaal niet bewust van bent, maar die wel van hele grote invloed zijn op je gevoel en daaruit voortvloeiend je gedrag.

Kennen we allemaal niet het gevoel dat je iets niet zo handig hebt aangepakt en dat je boos op jezelf bent en je afvraagt hoe je zo stom hebt kunnen zijn? Je veroordeelt jezelf nog harder dan de omgeving doet. Dan is je innerlijke Criticus aan het werk, één van je innerlijke stemmen.

Voice dialogue gaat om het exploreren van al die stemmen in jezelf die deel uitmaken van je persoonlijkheid: de stem van je verzorgende deel, van je kritische deel, van je beschermende deel, van je kinddeel, van de goede moeder of verantwoordelijke vader in jezelf, en van vele andere delen.

Deelpersoonlijkheden

Deze innerlijke stemmen worden ook wel ‘deelpersoonlijkheden’ genoemd. Het zijn energie-patronen in ons, die opereren als zelfstandige energieën, ieder met zijn eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn. Elk mens heeft deze deelpersoonlijkheden in zich.
En met die deelpersoonlijkheden kun je in gesprek gaan, hoe gek dit ook klinkt. Je kunt ze aanspreken als volledig zelfstandige persoonlijkheden.
Dit doe je door gebruik te maken van de energie die bij dat specifieke deel hoort. Bijv. Een boze energie is een heel andere energie dan wanneer je je liefdevol en verzorgend voelt.

In een voice dialogue sessie word je gevraagd contact te maken met de energie van deze zogenaamde ‘deelpersoonlijkheden’ en deze energie helemaal te voelen. Elke ‘deelpersoonlijkheid’ heeft zijn eigen plek in de ruimte. Er word je dan gevraagd op die plek te gaan staan, zitten, liggen, hurken, enz. Zodra je van plaats verandert kun je merken dat de energie verandert. Dan gaan we met dat deel van jou in gesprek om je bewust te laten worden van wat er in je leeft.

Je kunt op deze manier contact maken met krachtige delen in jou, die je beschermen en voor je opkomen. En met andere meer kwetsbare delen van jezelf die weet hebben van je diepste gevoelens.

Deze ‘deelpersoonlijkheden’ kunnen zich laten zien als kinderen of volwassenen, als dieren of mythische figuren. Ze kunnen zelfs komen uit vorige levens. Sommige zullen je bekend voorkomen, omdat je je daarmee bent gaan identificeren, zoals bijv. de altijd hulpvaardige vriend. Andere zullen nieuw voor je zijn, misschien zijn deze onderweg zoek geraakt, zoals bijv. het avontuurlijke deel in jou dat met wilde plannen kwam die door je omgeving niet gewaardeerd werden.

Wat kan voice dialogue je geven?

Voice dialogue laat je bewust worden van wat er in je leeft. Je ego (dat is je Ik), dat onbewust was van alle invloeden van je innerlijke stemmen, wordt hiermee steeds meer bewust.
Elk deel van jezelf heeft een functie en mag er zijn. Als je je meer bewust wordt van je innerlijke stemmen kun je kiezen hoe je je wilt voelen in een bepaalde situatie en hoe je je wilt gedragen. Je kunt leren in elke situatie te kiezen welk deel van jezelf wat meer naar voren mag komen en welk deel even een stapje terug mag doen.

Hoe meer delen je van jezelf echt leert kennen en leert accepteren, waarderen en liefhebben, hoe meer je jezelf als (ge)heel(d) kunt ervaren. Zo kan er vanzelf innerlijke samenwerking ontstaan in plaats van een conflictsituatie in jezelf.

Als je bepaalde ‘deelpersoonlijkheden’ lastig vindt of als belastend en remmend ervaart, kun je, door ze beter te leren kennen, de energie die zij zijn vrijmaken en weer positief gaan gebruiken. Omdat voice dialogue zo’n energetisch (vanuit de energie) proces is, zal de kwaliteit van vergeten, verloren, verdrongen of verstoten delen van je persoonlijkheid weer tot je beschikking komen.

Wanneer zet een spiritueeltherapeut voice dialogue in?

Voice dialogue wordt bijvoorbeeld ingezet als er iets specifieks in het leven van cliënt speelt: een probleem, een klacht, een thema… waar diegene inzicht in wil, maar vooral ook om, op een speelse en ondersteunende manier, meer licht te laten schijnen op wie hij is en wie hij kan zijn!

Voice dialogue is een eenvoudige en diepgaande methode voor zelfinzicht en bewustwording.